Project Description

Teleservice – Teknikföretag

Översikt

Teleservice är ett ledande teknik och IT-företag i sydöstra Skåne. De har en omfattande nätverksinfrastruktur som ger över 13 000 internetanslutningar till hushåll och företag. Teleservice distribuerar TV-sändningar, tillhandahåller telefonanslutningar och hjälper företag att sätta upp och hantera sina IT-behov.

Eftersom Teleservice gick igenom en av deras största organisatoriska förändringar sedan starten på 70-talet, kontaktade de Dexera för att få hjälp med utvecklingen av en ny visuell kommunikationsprofil. Det handlade om att designa och bygga en ny hemsida, förnya deras logotyp och skapa en ny grafisk profil, samt implementera den nya grafiska profilen i både intern och extern kommunikation.

Vårt tillvägagångssätt

Teleservice som företag har mycket historik, så det var viktigt för oss att det nya utseendet skulle kännas “fräscht och modernt” men samtidigt behålla det igenkännbart i förhållande till företagets arv. Vi började genom att sätta oss in i hur Teleservice hade kommunicerat visuellt tidigare och arbetat med att uppdatera de olika elementen till nya idéer, alltid med tanke på företagets historia.

Vi producerade också en lanseringsvideo för logotyp för att visa övergång från den gamla logo till den nya. På videon visade vi bredden av Teleservices tjänster och erbjudanden genom att ledarna för de olika avdelningarna presenterade sina områden för tittarna. Vi inkluderade också flera områden av företagets verksamhet i korta snabba sekvenser. Videon användes vid lanseringskonferensen av den nya grafiska profilen samt online på sociala medier och på den nya webbplatsen.

För att skapa ett konsekvent utseende för olika delar av företaget, utvecklade vi även en ikonuppsättning som kan användas på olika platser för att hjälpa till i en tydlig kommunikation.

Webbplatsen är mycket innehållsrik och laddad med tydliga visuella element. På de två ingångssidorna filmade vi små sekvenser av video för att dra in besökare på den nya, moderna webbplatsen.

 

Den nya logotypen

I videon nedan förklarar vi utvecklingsprocessen från den gamla logotypen till den nya.

 

Ikonuppsättningen

En ny ikonuppsättning utvecklats för visuell kommunikation på olika områden i verksamheten.

Hemsidan

Webbplatsen riktar sig till både slutanvändare och företag med två klara sektioner, en privat och en företagssektion.

Besök hemsidan

Redo att arbeta med oss?

Kom i kontakt med oss